Kompatibilitet

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkGeoGebra er bakoverkompatibelt på den måten at alle filer laget i en gammel versjon skal kunne åpnes feilfritt i nåværende versjon. En del ting vil imidlertid oppføre seg ulikt i 3.2 og 4.0:

  • lister av vinkler, integral, søylediagram, histogram og lignende er nå synlige
  • lister {Linjestykke[A, B], Linjestykke[B, C]} kan nå flyttes
  • sirkler med gitt radius (f.eks. Sirkel[(1, 1), 2]) er flyttbar
  • Avstand[Punkt, Linjestykke] gir avstanden til linjestykket (ga avstanden til den forlengede linjen i 3.2)
  • Vinkel[A, B, C] vil endre størrelse dersom B er for nær A eller C.
  • Integral[funksjon f, funksjon g, a, b] heter nå IntegralMellom[funksjon f, funksjon g, a, b].
  • Objekt som er en translasjon med en fri vektor er no flyttbare, f.eks. Flytt[A, Vektor[(1, 1)]]
  • Punkt på stier kan oppføre seg ulikt når stien endres, f.eks. punkt på et kjeglesnitt

LaTeX ligninger

Tekst og likninger laget med LaTeX er nå finere, men noen feil i LaTeX-syntaks som ble ignorert i 3.2 vil gi manglende tekst i 4.0.

  • Sjekk at alle \left\{ har en samsvarende \right.
  • Matriser trenger spesifisering av kolonner (selv om den kan være tom). Bruk $ \begin{array}{} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ for venstrestilte kolonner eller $ \begin{array}{rr} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ for høyrestilte. Gammel syntaks $ \begin{array} a & b \\ c & d \\ \end{array}$ vil ikke fungere.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute