Følge Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Følge[ <Sluttverdi b> ]
Lager en liste med tall fra 1 til b.
Eksempel:
  • Følge[8] lager listen {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.
  • 2^Følge[4] lager listen {2, 4, 8, 16}.
Følge[ <Uttrykk>, <Variabel i>, <Tall a>, <Tall b> ]
Gir en liste med objekt som lages når variabelen i går over tallene fra a til b i det gitte uttrykket.
Eksempel:
Følge[(2, i), i, 1, 5] lager en liste med punkt som har x-koordinat lik 2 og y-koordinat som går fra 1 til 5: {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5)}.
Følge[ <Uttrykk>, <Variabel i>, <Tall a>, <Tall b>, <Trinnlengde t> ]
Gir en liste med objekt som lages når variabelen i går over tallene fra a til b med trinnlengde t i det gitte uttrykket.
Eksempel:
Følge[(2, i), i, 1, 3, 0.5] lager en liste med punkt som har x-koordinat lik 2 og y-koordinat som går fra 1 til 3 med trinnlengde 0.5: {(2, 1), (2, 1.5), (2, 2), (2, 2.5), (2, 3)}.
Merk: Siden parametrene a og b er dynamiske kan glidere blir brukt i de to siste eksemplene ovenfor.
Merk: Se lister for mer informasjon om listeoperasjoner.

CAS-delen

Følge[ <Sluttverdi b> ]
Lager en liste med tall fra 1 til b.
Eksempel:
  • Følge[8] lager listen {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.
  • 2^Følge[4] lager listen {2, 4, 8, 16}.
Følge[ <Uttrykk>, <Variabel i>, <Tall a>, <Tall b> ]
Gir en liste med objekt som lages når variabelen i går over tallene fra a til b i det gitte uttrykket.
Eksempel:
Følge[x^i, i, 1, 10] lager listen {x, x², x³, x⁴, x⁵, x⁶, x⁷, x⁸, x⁹, x¹⁰}.
Følge[ <Uttrykk>, <Variabel i>, <Tall a>, <Tall b>, <Trinnlengde t> ]
Gir en liste med objekt som lages når variabelen i går over tallene fra a til b med trinnlengde t i det gitte uttrykket.
Eksempel:
Følge[x^i, i, 1, 10, 2] lager listen {x, x³, x⁵, x⁷, x⁹}.

Comments

Manual:Følge Kommando

en:Sequence Command nn:Følgje Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute