Tangent Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Tangent[ <Punkt>, <Kjeglesnitt> ]
Lager alle tangentene til kjeglesnittet som går gjennom punktet.
Tangent[ <Punkt A>, <Funksjon> ]
Lager tangenten til funksjonen for x = x(A).
Merk: x(A) er x-koordinaten til punktet A.
Tangent[ <Punkt på kurve>, <Kurve> ]
Lager tangenten til kurven i det gitte punktet.
Tangent[ <Tall a>, <Funksjon> ]
Lager tangenten til funksjonen for x = a.
Tangent[ <Linje>, <Kjeglesnitt> ]
Lager alle tangentene til kjeglesnittet som er parallelle med den gitte linjen (eller linjestykket).
Tangent[ <Sirkel>, <Sirkel> ]
Lager tangentene som er felles for de to sirklane (opp til 4).

Se også

Verktøyet Tool Tangents.gif Tangenter.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute