Varians Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVarians[ <Liste med tall> ]
Beregner variansen til elementene i listen.
Eksempel:
Varians[{1, 2, 3}] gir 0,67.

CAS-delen

Varians[ <Liste med tall> ]
Beregner variansen til elementene i listen. Dersom listen inneholder ukjente variabler, gir kommandoen en formel for variansen.
Eksempel:
Varians[{1, 2, a}] gir \frac{2 a^{2} - 6 a + 6}{9}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute