Meny for innstillinger

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkI denne menyen kan du endre globale innstillinger, det vil si innstillinger som gjelder for hele GeoGebra.

Merk: For å endre objektegenskaper må du bruke kontekstmenyen eller dialogboks for egenskaper.

Algebrauttrykk vist som

Dette menypunktet lar deg velge hvilket objekt som skal vises i algebrafeltet. Du har tre valg:
Verdi
Viser nåværende verdi for objektet.
Eksempel: x^2+y^2=1
Definisjon
Viser en brukervennlig forklaring for objektet.
Eksempel: Sirkel gjennom B med sentrum i A.
Kommando
Viser kommandoen som var brukt for å lage objektet.
Eksempel: Sirkel[A, B].

Menu Point Capturing.gif Punktstyring

Dette menypunktet gir deg fire ulike valg for punkt:
Automatisk
Skrur punktstyring når rutenettet eller koordinataksane er synlige, og av når begge er skjult.
Styr mot rutenettet
Når et punkt er nær en skjæring mellom linjer i rutenettet vil det det legge seg til skjæringspunktet.
Bare på rutenettet
Et punkt kan bare bli plassert på skjæringspunkt mellom linjer i rutenettet.
Av
Punktstyring er skrudd av.
Merk: Styr mot rutenettet og Bare på rutenettet vil være aktive når de er valgt også når rutenettet er skjult.

Avrunding

Dette menypunktet lar deg sette antallet desimaler eller gjeldende siffer som vises.

Tool Show Hide Label.gif Navn på objekt

Dette menypunktet lar deg spesifisere om navnet på nye objekt skal vises eller ikke. Du kan velge mellom Automatisk, På alle objekt, Ikke på nye objekt og Bare på nye punkt.
Merk: Valget Automatisk viser navnet på nylig konstruerte objekt dersom algebrafeltet er synlig.

Menu Font.png Skriftstørrelse

Dette menypunktet lar deg sette skriftstørrelsen på all tekst i GeoGebra.
Merk: Dersom du benytter GeoGebra som et presentasjonsverktøy vil større skriftstørrelse gjøre det lettere for punblikum å lese tekster, objektnavn og liknende.

Menu Language.png Språk

Dette menypunktet lar deg velge hvilket språk som brukes i GeoGebra. Endring av språk vil påvirke all inndata (f.eks. kommandonavn) og utdata (f.eks. det som vises i algebrafeltet).
Merk: Uansett hvilket språk du velger vil flagg-ikonet lede deg tilbake til språkmenyen. Alle språknavn vil alltid vises på engelsk.

Menu Properties.png Avansert...

Dette menypunktet åpner dialogboksen for egenskaper.
Merk: Du kan også åpne denne dialogboksen ved å høyreklikke (Mac OS: Ctrl-click) i grafikkfeltet, velge Menu Properties Gear.pngGrafikkfelt 1... og så Innstillinger - Avansert fra stilmenyen.

Menu Save.png Lagre innstillinger

Dette menypunktet lar deg lagre favorittinnstillingene dine (f.eks. innstillinger i denne menyen, nåværende verktøylinje eller innstillinger for grafikkfeltet).

Gjenopprett standardinnstillinger

Dette menypunktet vil gjenopprette standardinnstillingene til GeoGebra.


Comments

© 2021 International GeoGebra Institute