Nullpunkt Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkNullpunkt[ <Polynom> ]
Gir alle nullpunktene til polynomet som skjæringspunkt mellom funksjonsgrafen og x-aksen.
Nullpunkt[ <Funksjon>, <Tall a> ]
Gir ett nullpunkt til funksjonen ved Newtons metode, med startverdi a.
Nullpunkt[ <Funksjon>, <Tall a>, <Tall b> ]
Gir ett nullpunkt til funksjonen i intervallet [a,b] (regula falsi).

CAS-delen

Nullpunkt[ <Polynom> ]
Gir alle nullpunktene til polynomet som skjæringspunkt mellom funksjonsgrafen og x-aksen.
Eksempel:
Nullpunkt[x^3 - 3 * x^2 - 4 * x + 12] gir {x = 3, x = 2, x = -2}.
Merk:
Denne kommandoen er egentlig bare en variant av kommandoen Løs.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute