TGjennomsnittEstimat Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
TGjennomsnittEstimat[ <Liste med utvalgsdata>, <Nivå> ]
Finner et T-konfidensintervallestimat for et populasjonsgjennomsnitt ved å bruke den gitte listen med utvalgsdata og det gitte konfidensnivået. Resultatet blir gitt som en liste på formen {nedre konfidensgrense, øvre konfidensgrense}
TGjennomsnittEstimat[ <Utvalgsgjennomsnitt>, <Standardavvik>, <Utvalgsstørrelse>, <Nivå> ]
Finner et T-konfidensintervallestimat for et populasjonsgjennomsnitt ved å bruke den gitte utvalgsstørrelsen og det gitte utvalgsgjennomsnittet, standardavviket og konfidensnivået. Resultatet blir gitt som en liste på formen {nedre konfidensgrense, øvre konfidensgrense}
Merk: Se også kommandoen TGjennomsnitt2Estimat.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute