Numerisk Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk


Denne kommandoen er bare tilgjengelig i CAS-delen.


Numerisk[ <Uttrykk> ]
Prøver å finne en numerisk tilnærming for uttrykket. Antallet desimaler bestemmes av de globale avrundingene i meny for innstillinger.
Eksempel: Numerisk[3 / 2] gir 1.5.
Numerisk[ <Uttrykk>, <Antall gjeldende siffer> ]
Prøver å finne en numerisk tilnærming for uttrykket der antallet desimaler blir bestemt av det gitte antallet gjeldende siffer.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute