TTest Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
TTest[ <Liste med utvalgsdata>, <Forventet gjennomsnitt>, <Hale> ]
Gjør en ett-utvalgs T-test av et populasjonsgjennomsnitt ved å bruke den gitte listen med utvalgsdata og det forventede populasjonsgjennomsnittet i nullhypotesen.
Hale kan ha følgende verdier
  • < betyr: populasjonsgjennomsnitt < forventet gjennomsnitt
  • > betyr: populasjonsgjennomsnitt > forventet gjennomsnitt
  • betyr: populasjonsgjennomsnitt ≠ forventet gjennomsnitt
Resultatet vises som en liste på formen {sannsynlighetsverdi, T-test statistikkverdi}.
TTest[ <Utvalgsgjennomsnitt>, <Standardavvik for utvalget>, <Utvalgsstørrelse>, <Forventet gjennomsnitt>, <Hale> ]
Gjør en ett-utvalgs T-test av et populasjonsgjennomsnitt ved å bruke det gitte utvalgsgjennomsnittet, standardavviket, den gitte utvalgsstørrelsen og det forventede populasjonsgjennomsnittet i nullhypotesen.
Hale kan ha følgende verdier
  • < betyr: populasjonsgjennomsnitt < forventet gjennomsnitt
  • > betyr: populasjonsgjennomsnitt > forventet gjennomsnitt
  • betyr: populasjonsgjennomsnitt ≠ forventet gjennomsnitt
Resultatet vises som en liste på formen {sannsynlighetsverdi, T-test statistikkverdi}.
Merk: Se også kommandoene TTest2 og TTestParet.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute