Element Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Element[ <Liste>, <Tall n> ]
Gir det n-te elementet i listen.
Eksempel:
Element[{1, 3, 2}, 2] gir 3, som er det andre elementet i {1, 3, 2}.
Element[ <Matrise>, <Rad>, <Kolonne> ]
Gir elementet i matrisen fra den gitte raden og kolonnen.
Eksempel:
Element[{{1, 3, 2}, {0, 3, -2}}, 2, 3] gir -2, som er elementet i andre rad og tredje kolonne i \begin{pmatrix}1&3&2\\0&3&-2\end{pmatrix}.
Element[ <Liste>, <Indeks1>, <Indeks2>, ... ]
Gitt at listen er n-dimensjonal, da kan man gi opp til n indekser for å få elementet (eller en liste av elementer) for de gitte koordinatene.
Eksempel:
La L={{{1, 2}, {3, 4}}, {{5, 6}, {7, 8}}}. Da vil Element[L, 1, 2, 1] gi 3 og Element[L, 2, 2] gi {7, 8}.
Merk: For at denne kommandoen skal fungere må listen eller matrisen kun inneholde elementer av en objekttype (for eksempel bare tall eller bare punkter).


CAS-delen

Element[ <Liste>, <Tall n> ]
Gir det n-te elementet i listen. Kommandoen kan også brukes når listen inneholder udefinerte elementer.
Eksempel:
Element[{a, b, c}, 2] gir b, som er det andre elementet i {a, b, c}.
Element[ <Matrise>, <Rad>, <Kolonne> ]
Gir elementet i matrisen fra den gitte raden og kolonnen. Kommandoen kan også brukes når matrisen inneholder udefinerte elementer.
Eksempel:
Element[{{a, b, c}, {d, e, f}}, 2, 3] gir f, som er elementet i andre rad og tredje kolonne i \begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix}.
Merk: Se også kommandoene Første, Siste og TilfeldigElement.

Comments

Manual:Element Kommandoes:Comando Elemento

en:Element Command nn:Element Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute