Linjediagram Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Merk: Et linjediagram er en linjegraf tegnet ved å forbinde alle midtpunktene til toppen av søylene i et histogram. Bruken av denne kommandoen er derfor den samme som for kommandoen Histogram.
Linjediagram[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med høyder> ]
Lager et linjediagram basert på punkter med x-verdi gitt av klassegrensene og y-verdi gitt av høydene.
Merk: Se kommandoen Histogram for eksempler.
Linjediagram[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata>, <Boolsk tetthet>, <Tetthetsfaktor> (valgfri) ]
Lager et linjediagram ved å bruke listen med rådata. Klassegrensene bestemmer x-koordinaten til punktene og blir brukt til å bestemme antall dataelementer i hver klasse. Y-verdien til punktene blir bestemt på følgende måte:
  • Dersom Boolsk tetthet = true, høyde = Tetthetsfaktor*Klassefrekvens/Klassebredde
  • Dersom Boolsk tetthet = false, høyde = Klassefrekvens
Som standard har vi Boolsk tetthet=true og Tetthetsfaktor=1.
Linjediagram[ <Boolsk kumulativ>, <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata>, <Boolsk tetthet>, <Tetthetsfaktor> (valgfri) ]
Dersom Boolsk kumulativ er true lager denne kommandoen et linjediagram hvor y-koordinaten til hvert punkt er lik klassefrekvensen pluss summen av alle tidligere frekvenser.

Comments

Manual:Linjediagram Kommando

en:FrequencyPolygon Command nn:Linjediagram Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute