RegSin Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
RegSin[ <Liste med punkt> ]
Finner regresjonskurven i form av en trigonometrisk funksjon a+b\cdot sin(cx+d).
Eksempel: RegSin[{(1, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 0), (5, 1), (6, 2)}] gir 1+sin(1.57x-1.57).
Merk:
  • Listen bør inneholde minst 4 punkter, helst flere, og bør gå over et intervall som inneholder minst 2 ekstremalpunkter. De første to lokale ekstremalpunktene bør ikke være veldig forskjellige fra de absolutte ekstremalpunktene til kurven.
  • Regresjonskurven er den kurven som passer best med punktene i listen.
  • Eulers tall ℯ kan du skrive ved ALT + e.
Merk:

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute