Søylediagram Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkSøylediagram[ <Liste med data>, <Liste med frekvenser> ]
Søylediagram[ <Liste med data>, <Liste med frekvenser>, <Søylebredde> ]
Søylediagram[ <Liste med rådata>, <Søylebredde> ]
Søylediagram[ <Starverdi>, <Sluttverdi>, <Liste med høyder> ]
Søylediagram[ <Startverdi>, <Sluttverdi>, <Uttrykk>, <Variabel>, <Fra verdi>, <Til verdi> ]
Søylediagram[ <Startverdi>, <Sluttverdi>, <Uttrykk>, <Variabel>, <Fra verdi>, <Til verdi>, <Bredde> ]

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute