Erlang Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkErlang[ <Form k>, <Fart λ>, x ]
Lager tetthetsfunksjoen til Erlangfordelingen med parametrar k, λ.
Erlang[ <Form k>, <Fart λ>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til Erlangfordelingen ved v. Det vil si sannsynligheten P(X≤v) der X er en Erlangfordelt stokastisk variabel med parametrene k, λ.
Erlang[ <Form k>, <Fart λ>, x, <Boolsk Kumulativ> ]
La X være en Erlangfordelt stokastisk variabel med parametrene k, λ.

CAS-delen

Syntaksen er lik i CAS-delen.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute