Median Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Median[ <Liste med tall> ]
Beregner medianen til tallene i listen.
Eksempel: Median[{1, 2, 3}] gir 2.
Merk: Dersom lengden på listen er et partall, returneres det aritmetiske gjennomsnittet av de to senterelementene i listen.
Eksempel: Median[{1, 1, 8, 8}] gir 4.5
Median[ <Liste med tall L>, <Liste med frekvenser F> ]
Beregner medianen til tallene i listen L når forekomsten til hvert tall i L er gitt av det tilsvarende elementet i F.
Eksempel: Median[{1, 3, 2}, {2, 1, 3}] gir 2, siden 2 er medianen i listen {1, 1, 2, 2, 2, 3}.

CAS-delen

Median[ <Liste med tall> ]
Beregner medianen til tallene i listen.
Eksempel:
  • Median[{1, 2, 3}] gir 2
  • Median[{1, 1, 8, 8}] gir \frac{9}{2}

Comments

Manual:Median Kommandoes:Comando Mediana

en:Median Command nn:Median Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute