LaTeX

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkI GeoGebra kan du også skrive inn formler. For å gjøre det, huk av boksen LaTeX-formel i dialogboksen du får opp når du bruker verktøyet Tool Insert Text.gif Sett inn tekst, og skriv inn formelen med LaTeX-syntaks. Når du huker av for LaTeX får du også en nedtrekksmeny ved LaTeX-formel. Der kan du få satt inn koden for kvadratrøtter, matriser, integral med mer.

Merk: For å lage tekst som inneholder både LaTeX-formler og vanlig statisk tekst kan du skrive den statiske teksten som vanlig og sette LaTeX-delen mellom dollartegn ($).
Eksempel: Lengden av diagonalen er $\sqrt{ 2 }$.
Merk: Du kan enkelt få en LaTeX-tekst som inneholder verdien til et objekt i algebrafeltet ved å dra objektet fra algebrafeltet og slippe det i grafikkfeltet.

Du kan velge syntaksen for vanlige symbol fra nedtrekksmenyen med tittel Symbol. Velger du et symbol fra denne menyen blir LaTeX-koden for symbolet satt inn i teksten. Symbolmenyen inneholder vanlige matematiske symbol, greske bokstaver og operatorer. Dersom du vil lage dynamisk tekst i formelen må du velge objektene fra nedtrekksmenyen Objekt. GeoGebra setter da inn navnet til objektet og syntaksen for blandet tekst.

Noen viktige LaTeX kommandoer forklares i tabellen under. Se i dokumentasjonen til LaTeX for mer informasjon.

LaTeX input Resultat
a \cdot b a \cdot b
\frac{a}{b} \frac{a}{b}
\sqrt{x} \sqrt{x}
\sqrt[n]{x} \sqrt[n]{x}
\vec{v} \vec{v}
\overline{AB} \overline{AB}
x^{2} x^{2}
a_{1} a_{1}
\sin\alpha + \cos\beta \sin\alpha + \cos\beta
\int_{a}^{b} x dx \int_{a}^{b} x dx
\sum_{i=1}^{n} i^2 \sum_{i=1}^{n} i^2

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute