Frekvens Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Frekvens[ <Liste med rådata L> ]
Gir en liste med antall forekomster for hvert unike element i L. Listen kan inneholde tall eller tekst. Den returnerte listen er sortert i stigende rekkefølge for de unike elementene i L.
Eksempel:
  • Skriv inn liste1 = { "a", "x", "a", "b", "x", "x" }.
  • Frekvens[liste1] gir listen { 2, 1, 3 }.
  • Ulike[liste1] gir listen { "a", "b", "x" }.
Merk: Se også kommandoen Ulike som gir en liste med de tilsvarende unike elementene i L.


Frekvens[ <Kumulativ>, <Liste med rådata L> ]
Dersom Kumulativ = false, blir den samme listen returnert som ved bruk av kommandoen Frekvens[ <Liste med rådata L> ].
Dersom Kumulativ= true, blir det returnert en liste med de kumulative frekvensene for Frekvens[ <Liste med rådata L> ].
Eksempel:
  • Skriv inn liste1 = { 0, 0, 0, 1, 1, 2 }.
  • Frekvens[true, liste1] gir listen { 3, 5, 6 }.
  • Frekvens[false, liste1] gir listen { 3, 2, 1}.
  • Ulike[liste1] gir listen { 0, 1, 2 }
Frekvens[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata L> ]
Gir en liste med antall elementer i L som ligger innenfor intervallet laget av klassegrensene. Alle intervallene er på formen [a, b) med unntak av det siste intervallet som er på formen [a, b].
Eksempel: Frekvens[{1, 2, 3}, {1, 1, 2, 3, 2}] gir listen { 2, 3 } siden 2 elementer ligger i intervallet [1, 2) og 3 elementer ligger i intervallet [2,3].
Frekvens[ <Kumulativ>, <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata L> ]
Dersom Kumulativ = false, blir den samme listen returnert som ved bruk av kommandoen Frekvens[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata L> ].
Dersom Kumulativ= true, blir det returnert en liste med de kumulative frekvensene for Frekvens[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata L> ].
Frekvens[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata L>, <Bruk tetthet>, <Tetthetsfaktor> (valgfri) ]
Gir en liste med frekvenser for den tilsvarende Histogram kommandoen.
Dersom Bruk tetthet = false, blir den samme listen returnert som ved bruk av kommandoen Frekvens[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata L> ]
Dersom Bruk tetthet = true, blir det returnert en liste med frekvensene for hver klasse.
Eksempel: La data = {1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4} være listen med rådata og klasser={0, 2, 5} er listen med klassegrenser. Da vil Frekvens[klasser, data, false] og Frekvens[klasser, data] begge returnere listen {1, 9}, mens Frekvens[klasser, data, true] returnerer listen {0.5, 3}.
Frekvens[ <Kumulativ>, <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata L>, <Bruk tetthet>, <Tetthetsfaktor(valgfri)> ]
Gir en liste med frekvenser for den tilsvarende Histogram kommandoen.
Frekvens[ <Tekstliste 1>, <Tekstliste 2> ]
Gir en forekomstmatrise som inneholder tallet på parede elementer fra de to listene. Radene i matrisen gir de unike elementene i den første listen, mens kolonnene gir de unike elementene i den andre listen.
Merk: For å få unike element for hver liste må kommandoen Ulike[ <Tekstliste> ] bli brukt.
Eksempel: La liste1 = {"a", "b", "b", "c", "c", "c", "c"} og liste2 = {"a", "b", "a", "a", "c", "c", "d"}. Da vil Frekvens[ liste1, liste2 ] returnere matrisen \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 1 &1 & 0 &0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ \end{pmatrix}
Merk: Se også kommandoene Frekvenstabell og Histogram.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute