InversNormalfordeling Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
InversNormalfordeling[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, <Sannsynlighet p> ]
Gir tallet "t" slik at P(X≤t) = p, hvor X er en normalfordelt stokastisk variabel med parametrene μ og σ.
Merk:
  • Kommandoen finn inversen til normalfordelingen sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynligheten p. Dette tilsvarer å finne Φ-1(p) * σ + μ, hvor Φ -1 er inversen til den kumulative fordelingsfunksjonen Φ for standard-normalfordelingen N(0,1).
  • Sannsynligheten p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Se også kommandoen FordelingNormal.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute