FordelingPascal Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
FordelingPascal[ <Antall treff>, <Sannsynlighet for treff> ]
Returner et søylediagram for Pascalfordelingen.
Parametre:
Antall treff: Antall uavhengige Bernoulli forsøk som må gi suksess.
Sannsynlighet for treff: sannsynlighet for treff i et forsøk.
FordelingPascal[ <Antall treff>, <Sannsynlighet for treff>, <Boolsk kumulativ> ]
Dersom kumulativ = false blir det returnert et søylediagram for Pascalfordelingen.
Dersom kumulativ = true blir det returnert et søylediagram for den kumulative Pascalfordelingen.
FordelingPascal[ <Antall treff t>, <Sannsynlighet for treff p>, <Variabelverdi v>, <Boolsk kumulativ> ]
La X være en Pascalfordelt stokastisk variabel med parametre t, p.
  • Dersom kumulativ = false blir P(X = v) returnert.
  • Dersom kumulativ = true blir P(X ≤ v) returnert.
Merk:

CAS-delen

FordelingPascal[ <Antall treff t>, <Sannsynlighet for treff p>, <Variabelverdi v>, <Boolsk kumulativ> ]
La X være en Pascalfordelt stokastisk variabel med parametre t, p.
  • Dersom kumulativ = false blir P(X = v) returnert.
  • Dersom kumulativ = true blir P(X ≤ v) returnert.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute