TilfeldigPolynom Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
TilfeldigPolynom[ <Grad n>, <Minimumsverdi for koeffisienter a>, <Maksimumsverdi for koeffisienter b> ]
Genererer et tilfeldig polynom av grad n i x. Polynomet har heltallskoeffisienter i intervallet [a, b].
Eksempel:
  • TilfeldigPolynom[0, 1, 2] gir 1 eller 2.
  • TilfeldigPolynom[2, 1, 2] gir et tilfeldig andregradspolynom med koeffisienter lik 1 eller 2, for eksempel 2x2 + x + 1.
Merk: Dersom tallene a og b ikke er heltall vil floor(a) og floor(b) bli brukt.

CAS-delen

TilfeldigPolynom[ <Grad n>, <Minimumsverdi for koeffisienter a>, <Maksimumsverdi for koeffisienter b> ]
Genererer et tilfeldig polynom av grad n i x. Polynomet har heltallskoeffisienter i intervallet [a, b].
Eksempel:
  • TilfeldigPolynom[0, 1, 2] gir 1 eller 2.
  • TilfeldigPolynom[2, 1, 2] gir et tilfeldig andregradspolynom med koeffisienter lik 1 eller 2, for eksempel 2x2 + x + 1.
TilfeldigPolynom[ <Variabel v>, <Grad n>, <Minimumsverdi for koeffisienter a>, <Maksimumsverdi for koeffisienter b> ]
Genererer et tilfeldig polynom av grad n i variabelen v. Polynomet har heltallskoeffisienter i intervallet [a, b].
Eksempel:
  • TilfeldigPolynom[a, 0, 1, 2] gir 1 eller 2.
  • TilfeldigPolynom[a, 2, 1, 2] gir et tilfeldig andregradspolynom med koeffisienter lik 1 eller 2, for eksempel 2a2 + a + 1.
Merk: Dersom tallene a og b ikke er heltall vil round(a) og round(b) bli brukt.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute