ByttUt Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk


Denne kommandoen er bare tilgjengelig i CAS-delen.


ByttUt[ <Uttrykk>, <Fra>, <Til> ]
Bytter ut fra med til i uttrykket.
Eksempel:
ByttUt[(3 m - 3)^2 - (m + 3)^2, m, a] gir8 a2 - 24 a.
ByttUt[ <Uttrykk>, <Liste med forandringer> ]
I uttrykket blir alle variablene i listen byttet ut med de variablene eller tallene som du velger for dem.
Eksempel:
ByttUt[2x + 3y - z, {x=a, y=2, z=b}] gir 2a - b + 6.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute