Filmeny

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkMenu New.png Nytt vindu

Tastatursnarvei: Ctrl + N (MacOS: Cmd + N)
Dette menypunktet lar deg åpne et nytt vindu med GeoGebra sine standardinnstillinger.
Merk: Dersom du lagrer innstillingene dine i Meny for egenskaper vil det nye vinduet bruke dine tilpassede innstillinger.

Ny

Dette menypunktet åpner et nytt tomt brukergrensesnitt i det samme GeoGebra-vinduet. Du blir spurt om du vil lagre de eksisterende konstruksjonene før det nye grensesnittet åpnes.
Merk: Det nye brukergrensesnittet vil bruke innstillingene fra den forrige konstruksjonen. For eksempel vil koordinataksene være skjult dersom de var det før du trykte på Ny.

Menu Open.png Åpne...

Tastatursnarvei: Ctrl + O (MacOS: Cmd + O)
Dette menypunktet lar deg åpne et arbeidsark(.GGB), et verktøy(.GGT) eller et dynamisk arbeidsark(HTM eller HTML-fil produsert i GeoGebra) som er lagret på datamaskinen.
Merk: Du kan også åpne en GeoGebra-fil ved å dra en fil over til GeoGebra-vinduet og slippe filen der.

Menu Open.png Åpne nettside...

Dette menypunktet lar deg åpne en nettside som inneholder en GeoGebra-applet ved å skrive inn nettadressen til appleten i dialogboksen som dukker opp.

Åpne sist brukte

Under dette menypunktet får du opp en liste over de åtte siste brukte filene.

Menu Save.png Lagre

Tastatursnarvei: Ctrl + S (MacOS: Cmd + S)
Dette menypunktet lar deg lagre den nåværende konstruksjonen som en Geogebra-fil(.GGB) på datamaskinen din.
Merk: Dersom filen er lagret tidligere vil dette overskrive den gamle filen ved å bruke samme filnavn.

Lagre som...

Dette menypunktet lar deg lagre den nåværende konstruksjonen som en GeoGebra-fil(.GGB). Du blir spurt om å skrive inn et navn på filen før den lagres på datamaskinen din.

Export small.png Del...

Dette menypunktet lar deg laste opp arbeidsarket ditt direkte til GeoGebra. Se også siden Eksporter dialogboks for arbeidsark.

Eksporter

Dette menypunktet gir deg flere mugligheter for å eksportere arbeidsarket:

Menu Print Preview.png Førehandsvis utskrift

Tastatursnarvei: Ctrl + P (MacOS: Cmd + P)
Dette menypunktet åpner et vindu for forhåndsvisning av utskrift for grafikkfeltet. Du kan spesifisere tittel, forfatter og dato, velge hvilket vindu som skal skrives ut, samt velge skalering.
Merk: Trykk Enter etter å ha gjort en endring for å oppdatere forhåndsvisningen.

Menu Close.png Lukk

Tastatursnarvei: Alt + F4 (MacOS: Cmd + W)
Dette menypunktet lukker GeoGebra-vinduet. Dersom du ikke lagrer før du lukker vil du bli spurt om du vil lagre først.

Comments

Manual:Filmeny

en:File Menu nn:Filmeny

© 2020 International GeoGebra Institute