HentTid Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkHentTid[]
Gir en liste med det nåværende tidspunktet og den nåværende datoen i følgende rekkefølge
  • millisekund (0-999)
  • sekund (0-59)
  • minutt (0-59)
  • timer (0-23)
  • dato (1-31)
  • måned (1-12)
  • år (som tal)
  • måned (som tekst)
  • dag (som tekst)
  • dag (som tall, der 1 = Søndag, 2 = Mandag...)
Eksempel: HentTid[] gir en liste som {673, 3, 38, 14, 23, 10, 2012, "Oktober", "Tirsdag", 3}
HentTid[ <Format> ]
Kommandoen erstatter hver av de følgende bokstavane når de har en backslash (\) foran seg:
d, D, j, l, N, S, w, z, W, F, m, M, n, t, L, Y, y, a, A, g, G, h, H, i, s, U - forklaringa på hva bokstavene står for finner du her http://php.net/manual/en/function.date.php (engelsk lenke).
Merk: Format er en tekst og må derfor stå i hermeteign " ".
Eksempel: HentTid["Datoen i dag er \l \j\S \F \Y"] vil gi teksten Datoen i dag er Tirsdag 23. Oktober 2012

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute