Sett inn bilde Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkDette verktøyet lar deg sette inn et bilde i grafikkfeltet.

Først må du spesifisere hvor i grafikkfeltet bildet skal plasseres. Du kan bestemme posisjonen til det nedre venstre hjørnet til bildet ved å:

 • trykke en plass i grafikkfeltet
 • trykke på et punkt

Etter du har valgt hvor du vil ha bildet, vil en dialogboks åpnes hvor du kan velge et bilde fra datamaskinen.

Merk: Etter å ha valgt verktøyet Tool Insert Image.gif kan du holde inne Alt mens du klikker med museknappen for å direkte lime inn et bilde fra utklippstavlen.
Merk: Gjennomsiktige GIF- og PNG-filer er tillatt, men for PNG-filer må du først redigere de slik at de har en alfa-kanal.

Bildeegenskaper

Posisjonen til bildet kan være absolutt eller relativt til et koordinatsystem. Du kan spesifisere dette i fanene Basis og Posisjon når du åpner dialogboks for egenskaper for bildet. Under fanen Farge kan du endre fyllgraden til bildet slik at det blir gjennomsiktig. Under Posisjon kan du også spesifisere tre av hjørnepunktene. Det gir deg fleksibilitet til å skalere, rotere og forvrenge bildet (se også kommandoen Hjørne).

 • Hjørne 1: posisjonen til nedre venstre hjørne av bildet
 • Hjørne 2: posisjonen til nedre høyre hjørne av bildet
Merk: Dette hjørnet kan kun bli satt dersom Hjørne 1 allerede er satt. Hjørne 2 avgjør bredden til bildet.
 • Hjørne 4: posisjonen til øvre venstre hjørne av bildet
Merk: Dette hjørnet kan kun bli satt dersom Hjørne 1 allerede er satt. Hjørne 4 avgjør høyden til bildet.
Eksempel: Lag tre punkt A, B og C for å utforske effekten av hjørnepunkt.
 • Sett punkt A som Hjørne 1 og punkt B som Hjørne 2 på bildet. Ved å dra punkt A og B ved bruk av verktøyet Tool Move.gif Flytt kan du se effekten av det på bildet.
 • Fjern punkt B som Hjørne 2 og sett punkt C som Hjørne 4. Dra punkt A og C for å se effekten av det på bildet.
 • Sett punkt B som Hjørne 2 igjen. Dra på punktene og se hvordan bildet forvrenges.
Merk: Dersom bildet ikke oppdaterer seg når du flytter på punktene, kan du bruke Oppdater alt fra vis-menyen.
Eksempel: Dersom du vil feste bildet til et punkt A, sette bredden til 3 og høyden til 4 gjør du som følger:
 • Sett Hjørne 1 til punkt A
 • Sett Hjørne 2 til A + (3, 0)
 • Sett Hjørne 4 til A + (0, 4)
Merk: Dersom du nå drar punkt A vil ikke størrelsen til bildet endres.

Hvis du ønsker et bilde som ligger bak koordinatsystemet og ikke kan velges med musen må bildet settes som bakgrunnsbilde. Dette gjør du under fanen Basis når du åpner dialogboks for egenskaper til bildet.

Merk: For å endre egenskapene til bildet etter det er satt som bakgrunnsbilde må du åpne dialogboksen for egenskaper ved å velge Egenskaper fra menyen Rediger.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute