Antall celler Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVerktøyet Tool Count.gif kan kun brukes i regnearket. Det kan brukes på tre måter:

Antall merkede celler til destinasjonscelle

  • Velg en destinasjonscelle.
  • Velg verktøyet Tool Count.gif.
  • Merk (ved å holde musetasten inne) de cellene du vil finne antallet på.
  • Antallet celler lagres til destinasjonscellen.

Lagre antall celler i hver kolonne

  • Merk (ved å holde musetasten inne) de cellene du vil finne antallet på
  • Velg verktøyet Tool Count.gif.
  • Antall celler i hver kolonne lagres da under kolonnene.
Merk: En kolonne i regnearket er cellene som følger vertikalt under bokstavene(A,B,C osv.) på toppen i regnearket.

Lagre antall celler i hver rad

  • Merk (ved å holde musetasten inne) de cellene du vil finne antallet på
  • Hold inne Shift mens du velger verktøyet Tool Count.gif.
  • Antall celler i hver rad lagres da til høyre for radene.
Merk: En rad i regnearket er cellene som følger horisontalt etter tallene(1,2,3 osv.) helt til venstre i regnearket.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute