Standardavvik Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkStandardavvik[ <Liste med tall> ]
Finner standardavviket til tallene i listen.
Eksempel: Standardavvik[{1, 2, 3, 4, 5}] gir 1.41.
Standardavvik[ <Liste med tall L>, <Liste med frekvenser F> ]
Finner standardavviket til tallene i L når tallet på hvert element i L er gitt av det tilsvarende elementet i F.
Eksempel: Standardavvik[{1, 2, 3, 4, 5}, {5, 1, 1, 3, 9}] gir 1.7.
Merk:
  • Se også kommandoen UtvalgStandardavvik. Denne benyttes for å finne standardavviket når man kun har et utvalg av data fra en populasjon, mens standardavvik kommandoen benyttes når man har data fra hele populasjonen. Jo flere elementer man har i listen, jo mer likt blir resulatet for disse to kommandoene. Grunnen til dette er at det eneste som skiller de to statistiske størrelsene er at utvalgsstandardavviket har N - 1 i nevneren, mens standardavviket har N, der N er antall elementer i listen.
  • Se også kommandoene Gjennomsnitt, StandardavvikX, StandardavvikY og Varians.

CAS-delen

Standardavvik[ <Liste med tall> ]
Finner standardavviket til tallene i listen. Kommandoen gir det eksakte svaret, dersom listen inneholder udefinerte variabler blir det returnert en formel for svaret.
Eksempel:
  • Standardavvik[{1, 2, 3, 4, 5}] gir \sqrt{2}.
  • Standardavvik[{2, 3, 5, a}] gir {\frac{\sqrt{3a^2-20a+52} }{4} }.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute