TTest2 Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
TTest2[ <Liste med utvalgsdata 1>, <Liste med utvalgsdata 2>, <Hale>, <Boolsk gruppert> ]
Gjør en to-utvalgs T-test av differansen mellom to populasjonsgjennomsnitt ved å bruke de gitte listene med utvalgsdata.
Dersom Boolsk gruppert = true, blir det lagt til grunn at variansen til populasjonene er like og standardavviket til utvalgene blir kombinert i beregningen.
Dersom Boolsk gruppert =false, blir det ikke lagt til grunn at variansen til populasjonane er like og standardavviket til utvalgene blir ikke kombinert i berekgningen.
Hale kan ha følgende verdier
  • < betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt < 0
  • > betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt > 0
  • betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt ≠ 0
Resultatet blir gitt som en liste på formen {sannsynlighetsverdi, T-test statistikkverdi}.
TTest2[ <Utvalgsgjennomsnitt 1>, <Standardavvik 1>, <Uvalgsstørrelse 1>, <Utvalgsgjennomsnitt 2>, <Standardavvik 2>, <Utvalgsstørrelse 2>, <Hale>, <Boolsk gruppert> ]
Gjør en to-utvalgs T-test av differansen mellom to populasjonsgjennomsnitt ved å bruke de gitte utvalgsgjennomsnittene, standardavvikene og utvalgsstørrelsene.
Dersom Boolsk gruppert = true, blir det lagt til grunn at variansen til populasjonene er like og standardavviket til utvalgene blir kombinert i beregningen.
Dersom Boolsk gruppert =false, blir det ikke lagt til grunn at variansen til populasjonane er like og standardavviket til utvalgene blir ikke kombinert i berekgningen.
Hale kan ha følgende verdier
  • < betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt < 0
  • > betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt > 0
  • betyr: differanse i populasjonsgjennomsnitt ≠ 0
Resultatet blir gitt som en liste på formen {sannsynlighetsverdi, T-test statistikkverdi}.
Merk: Se også kommandoene TTest og TTestParet.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute