Regneark

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkI GeoGebras regneark har hver celle et bestemt navn som lar deg direkte adressere hver celle. For eksempel vil cellen i kolonne A og rad 1 heter A1.

Merk: Disse cellenavnene kan brukes i uttrykk og kommandoer for å adressere innholdet av tilsvarende celle.

I cellene i regnearket kan du ikke bare legge inn tall, men alle typer generelle og geometriske objekter som støttes av GeoGebra (f.eks koordinater til punkt, funksjoner, kommandoer). Hvis det er mulig, viser GeoGebra umiddelbart grafisk representasjon av objektet du skrev i cellen i grafikkfeltet også. Objektets navn i grafikkfeltet samsvarer med navnet på cellen(e) i regnearket som brukes for å lage det.

Eksempel: Skriv (1,1) i en celle. Punktet (1,1) vises i grafikkfeltet med navnet på cellen du skrev det inn i.
Merk: Som standard er regneark objekter klassifisert som hjelpeobjekt i algebrafeltet.

Relative cellenavn

Som standard, hvis du kopierer innhold fra en celle til en annen, endres alle referanser tilsvarende målets posisjon.

Eksempel: La A1=1, A2=2. Sett B1 til (A1, A1). Ved å kopiere B1 til B2 (enten via Ctrl + C, Ctrl + V eller ved å dra i cellens hjørne), får du (A2, A2) i B2.
Merk: På Mac er kopier og lim snarveien Cmd + C og Cmd + V.

For å unngå dette problemet, kan du sette $ før kolonnen og/eller raden med den refererte cellen. $A1 låser kun kolonnen, A$1 låser kun raden og $A$1 låser både rad og kolonne.

Eksempel: I eksempelet over, sett B1 til ($A$1,A1) for å låse den ene referansecellen ved kopiering. Når B1 kopieres til B2 vil B2 inneholde (A1,A2).

Få data inn i regnearket

Foruten å manuelt legge til oppføringer i regnearket, kan du bruke FyllKolonne, FyllRad eller FyllCeller. Se også kapittelet sporing til regneark.

Bruk regnearkdata i andre visninger

Du kan behandle regnearkdata ved å velge flere celler, høyreklikke og velge et element fra "Lag"-undermenyen.

Comments

Manual:Regneark

en:Spreadsheet View nn:Rekneark

© 2020 International GeoGebra Institute