Ulikheter

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
GeoGebra støtter bruk av ulikheter med en eller to variabler. Det er ingen begrensinger på visning av ulikheter i algebrafeltet, men kun noen spesielle ulikheter kan tegnes i grafikkfeltet:

  • polynomulikheter i en variabel, f.eks. x^3 > x + 1 eller y^2>y,
  • kvadratiske ulikheter i to variabler, f.eks. x^2 + y^2 + x*y ≤ 4,
  • ulikheter som er lineære i en variabel, f.eks. 2x > sin(y) eller y < sqrt(x).

Som ulikhetstegn kan du bruke <, >, ≤, ≥. Symbolene <= og => blir også akseptert. Konjunksjon og diskonjunksjon er også støttet for ulikheter, f.eks. kan (x>y)&&(x+y<3) bli tegnet.

For å vise løsningen av en ulikhet som ett eller flere intervall på x-aksen, velg Vis på x-aksen under fanen Stil i dialogboksen for egenskaper til ulikheten.

Ulikheter ligner på funksjoner, du kan sjekke om x og y tilfredsstiller ulikheten a ved å skrive a(x,y) i inntastingsfeltet. Også når A er et punkt, er syntaksen a(A) gyldig. Et punkt kan bli låst til en region ved å bruke ulikheter i kommandoen PunktI.

Eksempel: Dersom b er en ulikhet i variabelen x vil PunktI[b] gi et punkt som er låst til den delen av x-aksen som tilfredsstiller b.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute