MFM Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
MFM[ <Tall a>, <Tall b> ]
Returnerer minste felles multiplum for to tall, a og b.
Eksempel:
MFM[12, 15] gir 60.
MFM[ <Liste med tall> ]
Returnerer minste felles multiplum for listen med tall.
Eksempel:
MFM[{12, 30, 18}] gir 180.

CAS-delen

MFM[ <Tall a>, <Tall b> ]
Returnerer minste felles multiplum for to tall, a og b.
Eksempel:
MFM[12, 15] gir 60.
MFM[ <Liste med tall> ]
Returnerer minste felles multiplum for listen med tall.
Eksempel:
MFM[{12, 30, 18}] gir 180.
MFM[ <Polynom a>, <Polynom b> ]
Regner ut minste felles multiplum for polynom a og b
Eksempel:
MFM[x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6] gir x^3 + x^2 - 8 x - 12.
MFM[ <Liste med polynom> ]
Regner ut minste felles multiplum for listen av polynom.
Eksempel:
MFM[{x^2 + 4 x + 4, x^2 - x - 6, x^3 - 4 x^2 - 3 x + 18}] gir x^4 - 2 x^3 - 11 x^2 + 12 x + 36.

Se også

Minste felles multiplum på Wikipedia.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute