Faktorer Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Faktorer[ <Polynom> ]
Gir en liste med lister av typen {faktor, eksponent} slik at produktet av alle faktorene opphøyd i den tilsvarende eksponenten gir polynomet. Faktorene er sortert etter grad i synkende orden.
Eksempel:
Faktorer[x^8 - 1] gir {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}}.
Merk: Ikke alle disse faktorene er ureduserbare over de reelle tallene.
Faktorer[ <Tall> ]
Gir en liste med lister av typen {primtall, eksponent} slik at produktet av alle primtallene opphøyd i den tilsvarende eksponenten gir tallet. Primtallene er sortert i stigende rekkefølge.
Eksempel:
 • Faktorer[1024] gir {{2, 10}}, siden 1024 = 2^{10}.
 • Faktorer[42] gir {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}}, siden 42 = 2^1 * 3^1 * 7^1.
Merk: Se også kommandoene Primfaktorer og Faktoriser.

CAS-delen

Faktorer[ <Polynom> ]
Gir en liste med lister av typen {faktor, eksponent} slik at produktet av alle faktorene opphøyd i den tilsvarende eksponenten gir polynomet. Faktorene er sortert etter grad i synkende orden.
Eksempel:
Faktorar[x^8 - 1] gir {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}}, vist som \begin{pmatrix} x^4+1&1\\ x^2+1&1\\ x+1&1\\ x-1&1

\end{pmatrix}
.
Merk: Ikke alle faktorene er ureduserbare over de reelle tallene.
Faktorer[ <Tall> ]
Gir en liste med lister av typen {primtall, eksponent} slik at produktet av alle primtallene opphøyd i den tilsvarende eksponenten gir tallet. Primtallene er sortert i stigende rekkefølge.
Eksempel:
 • Faktorer[1024]gir {{2, 10}}, vist som \begin{pmatrix} 2&10 \end{pmatrix}, siden 1024 = 2^{10}.

  • Faktorer[42] gir {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}}, vist som \begin{pmatrix} 2&1\\ 3&1\\ 7&1

   \end{pmatrix}
   , siden 42 = 2^1 * 3^1 * 7^1.
Merk: Se også kommandoene Primfaktorer og Faktoriser.

Comments

Manual:Faktorer Kommandoes:Comando Factores

en:Factors Command nn:Faktorar Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute