Toppunkt Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkToppunkt[ <Kjeglesnitt> ]
Returnerer alle toppunkt på kjeglesnittet.
Toppunkt[ <Mangekant> ]
Returnerer alle toppunktene til mangekanten.
Toppunkt[ <Mangekant>, <Tall n> ]
Returnerer det n-te toppunkt til mangekanten.
Merk: For å få toppunktene returnert som en liste, bruk krøllparenteser rundt kommandoen: {Toppunkt[k]}.
Toppunkt[ <Ulikhet> ]
Returnerer punktene som skjærer grensene til ulikhetene.
Eksempel:
Toppunkt[(x + y < 3) && (x - y > 1)] returnerer punktet (2,1) ;
{Toppunkt[(x + y < 3) ∧ (x - y > 1)&& (y>-2)]} returnerer listen {(2, 1), (5, -2), (-1, -2)} ;
Toppunkt[(y > x²) ∧ (y < x)] returnerer to punkt (0, 0) og (1, 1) ;
{Toppunkt[(y > x²) ∧ (y < x)]} returnerer listen {(0, 0), (1, 1)}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute