RegPoly Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
RegPoly[ <Liste med punkt>, <Polynomgrad> ]
Finner regresjonskurven i form av en polynomfunksjon av grad n.
Eksempel: RegPoly[{(1, 1), (2, 4), (3, 8)}, 2] gir 0.5x^2+1.5x-1.
Merk:
  • Regresjonskurven er den kurven som passer best med punktene i listen.
  • For å få et polynom av grad n må det være minst n + 1 punkt i listen.
Merk:

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute