Polynom Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Polynom[ <Funksjon> ]
Utvider (multipliserer ut) polynomfunksjonen.
Eksempel: Polynom[(x - 3)^2] gir x2 - 6x + 9.
Polynom[ <Liste med n punkt> ]
Finner (ved interpolasjon) en polynomfunksjon av grad n - 1 som går gjennom de n punktene i listen.

Se også

Kommandoen RegnUt som også kan multiplisere ut andre funksjoner enn polynomfunksjoner.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute