Tekster

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Tekstobjekter kan du lett lage ved å bruke kommandoen Tekst, verktøyet Tool Insert Text.gif Sett inn tekst eller ved å dra et objekt fra algebrafeltet til grafikkfeltet. En annen metode for avanserte brukere (forklart nedenfor) er å skrive rett inn i inntastingsfeltet.

Statisk tekst
Avhenger ikke av noen matematiske objekter og blir vanligvis ikke påvirker av endringer i konstruksjonen.
Dynamisk tekst
Inneholder verdier av objekter, teksten endres automatisk når objektene blir endret.
Blandet tekst
Teksten inneholder en kombinasjon av statisk og dynamisk tekst. For å lage en blandet tekst, må du skrive inn den statiske delen som vanlig tekst (f.eks. Punkt A =), så trykker du på objektet med verdien du vil vise i den dynamiske delen av teksten.
Merk: GeoGebra legger automatisk til syntaksen ("Punkt A = " + A) som er nødvendig for å lage den blandede teksten: hermetegn for den statiske delen og et plusstegn (+) for å sette sammen de ulike delene av teksten.


Inndata Forklaring
Dette er statisk tekst Statisk tekst
A Dynamisk tekst (dersom punkt A eksisterer)
"Punkt A = " + A Blandet tekst med en statisk del og en dynamisk del som gir verdien til punkt A
"a = " + a + "cm" Blandet tekst med tre deler; den dynamiske delen gir verdien til tallet a


Merk: Dersom et objekt med navn xx allerede eksisterer og du vil lage en statisk tekst som inneholder navnet til objektet, må du skrive det i hermetegn ("xx"). Elles vil GeoGebra automatisk lage en dynamisk tekst som gir deg verdien av objektet xx istedet for navnet. All tekst som ikke samsvarer med navnet til et objekt kan du imidlertidig skrive uten hermetegn.
Merk: Inni en blandet tekst må den statiske delen stå i hermetegn. Forskjellige deler av teksten knyttes sammen med plusstegn (+). Fra og med versjon 4.0 er plusstegnet ikke lenger obligatorisk.

Tekstobjekt kan også bruke LaTeX for å vise matematikk.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute