Vinkel Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVinkel[ <Vektor u>, <Vektor v> ]
Returnerer vinkelen mellom to vektorer u og v. Vinkelen vil være mellom 0° og 360°.
Vinkel[ <Linje g>, <Linje h> ]
Returnerer vinkelen mellom retningsvektorene til to linjer g og h. Vinkelen vil være mellom 0° og 360°.
Vinkel[ <Punkt A>, <Punkt B>, <Punkt C> ]
Returnerer vinkelen mellom BA og BC (mellom 0° og 360°), hvor punktet B er vinkelens toppunkt.
Vinkel[ <Punkt A>, <Punkt B>, <Vinkel α> ]
Returnerer vinkelen med størrelse α tegnet fra punktet A med toppunkt B.
Merk: Punktet Rotere[A, α, B] blir også tegnet.
Vinkel[ <Kjeglesnitt> ]
Returnerer vinkelen mellom hovedaksen til et kjeglesnitt og x-aksen (se kommandoen Akser).
Vinkel[ <Vektor> ]
Returnerer vinkelen mellom x-aksen og den gitte vektoren.
Vinkel[ <Punkt> ]
Returnerer vinkelen mellom x-aksen og posisjonsvektoren til det gitte punktet.
Vinkel[ <Tall>]
Gjør tallet om til en vinkel. Dette er det samme som å konvertere radianer til grader(begrenset fra 0° og 360°). I intervallet [0, 2π] tilsvarerer dette å gange tallet med \frac{360}{2π}.
Vinkel[Mangekant]
Returnerer alle vinklene i en mangekant i positiv dreieretning (mot klokka).
Merk: Hvis mangekanten ble laget i positive dreieretning, vil du få de indre vinklene. Hvis mangekanten ble laget i negativ dreieretning får du de ytre vinklene.
Merk: Se også verktøyene Tool Angle.gif Vinkel og Tool Angle Fixed.gif Vinkel med fast størrelse.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute