Polylinje Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkLager en polylinje ved at du velger minst tre punkter etter hverandre som skal være noder på polylinjen. For å avslutte trykker du på det første punktet. Lengden av polylinjen vises i algebrafeltet. Dersom du holder inne Alt mens du tegner en polylinje vil du få vinkler som er et multiplum av 15°.

Merk: Se også kommandoen Polylinje.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute