InversHypergeometrisk Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
InversHypergeometrisk[ <Populasjon>, <Antall treff>, <Utvalgsstørrelse>, <Sannsynlighet p> ]
Gir det minste heltallet n slik at P(X≤n) ≥ p, der X er en hypergeometrisk fordelt stokastisk variabel gitt av Populasjon, Antall treff og Utvalgsstørrelse.
Merk:
  • Kommandoen finner altså inversen til den hypergeometriske fordelingen sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynligheten p.
  • Sannsynligheten p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Se også kommandoen FordelingHypergeometrisk.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute