VelgVerdi Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
VelgVerdi[ <Boolsk>, <0|1> ]
Setter verdien til en boolsk verdi eller en avkrysningsboks til true dersom det andre argumentet er 1, og til false dersom det andre argumentet er 0.
Eksempel: Dersom b er en boolsk verdi vil Velgverdi[b, 1] sette b til true.
VelgVerdi[ <Objekt A>, <Objekt B> ]
Dersom A er et fritt objekt eller et punkt begrenset til en sti eller en region vil verdien til A bli satt lik den nåværende verdien til B; det vil si at A ikke vil endre verdi dersom verdien til B blir endret i ettertid.
Eksempel: La f være en funksjon, VelgVerdi[f, TilfeldigElement[{cos(x), 3x+2, ln(x)}]] definerer (tilfeldig) f til å være en av funksjonene i listen.
VelgVerdi[ <Liste L>, <Tall n>, <Objekt B> ]
Setter verdien til element nummer n i L til den nåværende verdien til B.
Merk:
Du kan også endre verdien til et objekt under fanen Basis i dialogboksen for egenskaper eller i dialogboksen for omdefinering.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute