Produkt Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Produkt[ <Liste med tall> ]
Finner produktet av tallene i listen.
Eksempel:
Produkt[{1, 2, 3, 4}] gir 24.
Produkt[ <Liste med tall>, <n antall element> ]
Finner produktet av de "n" første tallene i listen.
Eksempel:
Produkt[{1, 2, 3, 4}, 3] gir 6.
Produkt[ <Liste med tall L >, <Liste med frekvenser F> ]
Finner produktet av tallene i L når tallet på hvert element i L er gitt av det tilsvarende elementet i F.
Eksempel:
Produkt[ {3, 2, 5, 4}, {2, 3, 5, 2} ] gir 3600000
Merk: De to listene må ha samme lengde.

CAS-delen

I CAS-delen er kun følgende syntaks lovlig:

Produkt[ <Liste med uttrykk> ]
Finner produktet av elementene i listen.
Eksempel:
Produkt[{1, 2, x}] gir 2x.
Produkt[ <Uttrykk>, <Variabel>, <Startverdi a>, <Sluttverdi b> ]
Finner produktet av uttrykkene man får ved å erstatte den gitte variabelen med alle heltall i intervallet [a,b].
Eksempel:
Produkt[x + 1, x, 2, 3] gir 12.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute