NLøs Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk


Denne kommandoen er bare tilgjengelig i CAS-delen.


NLøs[ <Likning> ]
Løser likningen numerisk med hensyn på hovedvariabelen og gir en liste med alle løsningene.
Eksempel:
NLøs[cos(x) = x] gir {x = 0.7390851332151606}.
NLøs[ <Likning>, <Variabel> ]
Løser likningen numerisk med hensyn på den gitte variabelen og gir en liste med alle løsningene.
Eksempel:
NLøs[a^4 + 34a^3 - 34, a] gir {a = -34.0008649859, a = 0.9904738886}.
NLøs[ <Likning>, <Variabel = startverdi> ]
Løser likningen numerisk med hensyn på den gitte variabelen og gir en liste med alle løsningene. Den numeriske algoritmen starter med å prøve den gitte startverdien.
Eksempel:
NLøs[a^4 + 34a^3 - 34, a=3] gir {a = -34.0008649859, a = 0.9904738886}.
NLøs[ <Liste med likninger>, <Liste med variabler> ]
Løser likningesettet numerisk med hensyn på de gitte variablene og gir en liste med alle løsningene.
Eksempel:
NLøs[{π / x = cos(x - 2y), 2 y - π = sin(x)}, {x=3, y=1.5}] gir {x = 3.141592651686591, y = 1.570796327746508}.
Merk: Det er valgfritt å oppgi startverdier, slik som {x=3, y=1.5}, for den numeriske algoritmen.
Merk:
  • π får du ved å trykke Alt + p eller ved å skrive pi.
  • Se også kommandoene Løs, CLøs og NLøsninger.

Comments

Manual:NLøs Kommando

en:NSolve Command nn:NLøys Kommando

© 2021 International GeoGebra Institute