IntegralMellom Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
IntegralMellom[ <Funksjon f>, <Funksjon g>, <Startverdi a>, <Sluttverdi b> ]
Finner det bestemte integralet av differansen f(x) ‐ g(x) over intervallet [a, b] med hensyn på hovedvariabelen.
Merk: Kommandoen vil også skravere arealet mellom grafene til funksjonene f og g.
IntegralMellom[ <Funksjon f>, <Funksjon g>, <Startverdi a>, <Sluttverdi for b>, <Boolsk evaluer> ]
Skraverer området mellom funksjonene f og g i intervallet [a, b].
  • Dersom Boolsk evaluer = true blir også det bestemte integralet i intervallet beregnet.
  • Dersom Boolsk evaluer = false blir ikke det bestemte integralet beregnet.
Merk: Se også kommandoen Integral.

CAS-delen

IntegralMellom[ <Funksjon f>, <Funksjon g>, <Startverdi a>, <Sluttverdi for b> ]
Finner det bestemte integralet av differansen f(x) ‐ g(x) over intervallet [a, b] med hensyn på hovedvariabelen.
Eksempel:
IntegralMellom[sin(x), cos(x), π / 4, π * 5 / 4] gir 2 \sqrt{2}.
IntegralMellom[ <Funksjon f>, <Funksjon g>, <Variabel>, <Startverdi a>, <Sluttverdi b> ]
Finner det bestemte integralet av differansen f(x) ‐ g(x) over intervallet [a, b] med hensyn på den gitte variabelen.
Eksempel:
IntegralMellom[a * sin(t), a * cos(t), t, π / 4, π * 5 / 4] gir 2 \sqrt{2} a.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute