RegPot Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
RegPot[ <Liste med punkt> ]
Finner regresjonskurven i form av en potensfunksjon ax^b.
Eksempel: RegPot[{(1, 1), (2, 4), (3, 8)}] gir 1.02x^{1.9}.
Merk:
  • Regresjonskurven er den kurven som passer best med punktene i listen.
  • Alle punktene som brukes må ligge i første kvadrant (altså de må ha positiv x- og y-koordinat).
Merk:

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute