Grafikkfelt

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVed å bruke verktøyene som er tilgjengelige på verktøylinjen kan du ved bruk av musen lage geometriske konstruksjoner i grafikkfeltet. Velg et konstruksjonsverktøy fra verktøylinjen og bruk hjelp for verktøylinjen (?-ikonet i høyre del av verktøylinjen) for å finne ut hvordan verktøyet brukes. Alle objekt du konstruerer i grafikkfeltet vil også ha en algebraisk representasjon i algebrafeltet.

Merk: Etter å ha aktivert verktøyet Tool Move.gif Flytt kan du flytte objekt i grafikkfeltet ved å dra de med musen. Den algebraiske representasjonen i algebrafeltet vil endres kontinuerlig.

Alle ikon på verktøylinjen representerer en verktøykasse som inneholder konstruksjoner av liknende type. For å åpne en verktøykasse trykker du på pilen i nedre høyre hjørne av ikonet til verktøyet.

Merk: Konstruksjonsverktøy er organisert ut ifra type eller funksjonalitet til objektene som de gir. Du finn verktøy som lager forskjellige typer punkt i punkt verktøykassen (standard ikon: Tool New Point.gif) og verktøy som lar deg utføre geometriske transformasjoner i transformasjons verktøykassen (standard ikon: Tool Reflect Object in Line.gif).

Grafikkfeltet kan inneholde forskjellige typer av rutenett og akser. Du finn mer informasjon om dette på siden Innstillinger for grafikkfeltet.

Stilmeny

NO stilmeny grafikkfelt.png

Du finner en knapp for å vise stilmenyen i øvre venstre hjørne av grafikkfeltet. Avhengig av hvilket verktøy du velger vil stilmenyen gi deg forskjellige valg som vil påvirke utseendet av konstruksjonen. Som standard kan du velge vis eller skul aksene, vis eller skjul rutenett eller sette valg for punkstyring. I tillegg vil noen verktøy gi valg for å velge farge, punktstil, tekststil, linjestil, gjennomsiktighet, tekstfarge, tekststørrelse, fet tekst og kursiv tekst.

Grafikkfelt nummer to

Det er mulig å åpne et andre grafikkfelt fra Vis-menyen. Dersom to grafikkfelt er åpne, vil kun et av de være aktivt. Det aktive grafikkfeltet vil ha fet tittel. Alle synlige objekt laget med kommandoer kommer i det aktive grafikkfeltet. For hvert objekt kan du spesifisere hvilket grafikkfelt det skal være synlig i. Dette gjør du i fanen Avansert i dialogboksen for egenskaper.

Kopier og lim inn

Ved å bruke tastatursnarveiene Ctrl + C og Ctrl + V (Mac OS: Cmd + C og Cmd + V) kan du kopiere og lime inn valgte objekt (unntatt de som avhenger av aksene) enten i samme vindu eller i et annet. Kopier og lim inn vil kopiere alle objekt som det kopierte objektet er avhengig av, men de umarkerte objektene vil bli usynlige.

Eksempel: Lag en linje l i grafikkfeltet. Bruk verktøyet Tool Perpendicular Line.gif Normal linje til å finne normalen n til en linje gjennom et punkt på linjen. Dersom du nå kopierer normalen og limer den inn i et annet vindu vil også linja l bli kopiert, men kopien av l vil være usynlig.

Dersom du kopierer objekt som er avhengige av en glider til et nytt vindu, vil en usynlig kopi av glideren også kopieres til dette vinduet. Det innlimte objektet festes når du trykker i grafikkfeltet. Dersom det kopierte objektet er avhengig av minst ett punkt, kan det festes i eksisterende punkt når det limes inn (men bare punktet som følger musepekeren vil gjøre dette).

Comments

Manual:Grafikkfelt

en:Graphics View nn:Grafikkfelt

© 2020 International GeoGebra Institute