Histogram Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Histogram[ <Liste med klassegrenser G>, <Liste med høyder H> ]
Lager et histogram der søylene har høyder gitt av listen H. Klassegrensene bestemmer bredden og posisjonen til hver søyle i histogrammet.
Eksempel:
Histogram[{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {2, 6, 8, 3, 1}] lager et histogram med 5 søyler, hvor søylene har høyde 2, 6, 8, 3 og 1. Den første søylen blir plassert i intervallet [0, 1], den andre søylen i intervallet [1, 2] og så videre.
Histogram[ <Liste med klassegrenser G>, <Liste med rådata D>, <Bruk tetthet>, <Tetthetsfaktor> (valgfri) ]
Lager et histogram fra den gitte listen D. Klassegrensene bestemmer bredden og posisjonen til hver søyle i histogrammet og hvor mange dataelement som finnes i hver klasse. Høyden på søylene bestemmes på følgende måte:
  • Dersom Bruk tetthet = false: høyde = Klassefrekvens
  • Dersom Bruk tetthet = true: høyde = (Tetthetsfaktor)*(Klassefrekvens)/(Klassebredde)
Som standard har man Bruk tetthet = true og Tetthetsfaktor = 1. Det vil lage et histogram med totalt areal lik tallet på dataverdier.
Eksempel: (Standard histogram)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true] lager et histogram med 3 søyler, hvor søylene har høyde 0.5 (første søyle), 0.2 (andre søyle), og 0.1 (tredje søyle).
Histogrammet har totalt areal = 0.5*10 + 0.2*10 + 0.1*10 = 8.
Eksempel: (Tall histogram)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, false] lager et histogram med 3 søyler, hvor søylene har høyde 5 (første søyle), 2 (andre søyle), og 1 (tredje søyle). Dette histogrammet vil ikke bruke tetthetsskalering og gir dermed søyler med høyde lik tallet på verdier i hver klasse.
Eksempel: (Relativ frekvens histogram)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 10/ 8] lager et histogram med 3 søyler, hvor søylene har høyde 0.625 (første søyle), 0.25 (andre søyle), og 0.125 (tredje søyle). Dette histogrammet vil bruke tetthetsskalering for å gi søyler med høyde lik andelen av verdier i hver klasse.
Dersom n er tallet på dataverdier og klassene har en konstant bredde w, så vil tetthetsfaktor=w/n lage et relativ frekvens histogram.
Eksempel: (Normalisert histogram)
Histogram[{10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true, 1/8] lager et histogram med 3 søyler, hvor søylene har høyde 0.0625 (første søyle), 0.025 (andre søyle), og 0.0125 (tredje søyle).
Dette histogrammet har totalt areal = 0.0625*10 + 0.025*10 + 0.0125*10 = 1.
Dersom n er tallet på dataverdier, så vil tetthetsfaktor= 1/n lage et histogram med totalt areal = 1. Dette er nyttig for å tilpasse histogrammet med en tetthetskurve.
Histogram[ <Boolsk kumulativ>, <Liste med klassegrenser G>, <Liste med rådata D>, <Bruk tetthet>, <Tetthetsfaktor> (valgfri) ]
Dersom kumulativ = false vil kommandoen gi det samme som forrige kommando.
Dersom kumulativ = true vil kommandoen lage et histogram hvor hver søyle har høyde lik klassefrekvensen pluss summen av alle tidligere frekvenser.
Eksempel:
Histogram[true, {10, 20, 30, 40}, {10, 11, 11, 12, 18, 20, 25, 40}, true] lager et histogram med 3 søyler, hvor søylene har høyde 0.5 (første søyle), 0.7 (andre søyle), og 0.8 (tredje søyle).
Merk: Se også kommandoen Histogram Høyre.

Comments

Manual:Histogram Kommando

en:Histogram Command nn:Histogram Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute