Verktøylinje

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkSom standard ligger verktøylinjen rett under menylinjen. Hver visning som er blitt åpnet som eget vindu har sin egen verktøylinje. Hver verktøylinje er delt inn verktøykasser, som hver kan inneholde ett eller flere verktøy. Verktøylinjen i hovedvinduet kan flyttes til bunn av vinduet ved å gå til Menu Properties Gear.png Utforming under Vis-menyen.

Hjelp

Hjelp for verktøyslinjen er plassert i høyre del(?-ikon) og inneholder informasjon om hvordan du bruker det valgte verktøyet. Hvis du ikke kan se knappen(spørsmålstegnet), er GeoGebra-vinduet for lite og du må endre størrelsen på det(trekk høyre side ut eller bruk maksimer-knappen). Når du klikker på hjelp, åpnes en dialog som kort forklarer verktøyet. For mer utfyllende informasjon kan du trykke på Vis hjelp online og du blir videresendt til hjelp på wikien til GeoGebra.

Verktøylinjer for ulike oppsett

GeoGebra har forskjellige verktøylinjer for grafikkfelt, regneark og CAS-delen. Når du begynner å bruke et annet oppsett innenfor GeoGebra-vinduet, endres verktøylinjen. Hvis du åpner regnearket eller CAS-delen i et eget vindu, vil vinduet bruke verktøylinjen som hører til.

Tilpass verktøylinje

Alle verktøylinjene kan tilpasses ved å velge Tilpass verktøylinje... fra vektøymenyen. Øverst i dialogvinduet kan du velge hvilken verktøylinje du vil redigere fra en nedtrekksliste. Hvis du vil fjerne et verktøy eller en verktøykasse fra verktøylinjen, velger du den i listen til venstre og trykker på knappen Slett. For å legge til et verktøy, velger du den i listen til høyre og velger Sett inn. Posisjonen til verktøyet er avhengig av hva som er valgt til venstre. Hvis en verktøykasse er valgt vil verktøyet komme i en egen verktøykasse under verktøykassen som var valgt. Hvis et verktøy i en verktøykasse er valgt, kommer verktøyet i den eksisterende verktøykassen under verktøyet som var valgt. For å flytte verktøyet fra en verktøykasse til en annen må du fjerne det og legge det til på nytt i den ønskede verktøykassen.
Merk: Du kan gjenopprette verktøylinjen til standard ved å klikke på knappen Tilbakestill til standard verktøylinje nede i venstre hjørne av dialogvinduet.
Merk: Opptreden av verktøylinjen i Dynamiske arbeidsark kan angis ved hjelp av customToolbar parameteren.

Comments

Manual:Verktøylinje

en:Toolbar nn:Verktøylinje

© 2020 International GeoGebra Institute