Scripting Kommandoar

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Desse kommandoane er substitutt for vala du får i til dømes eigenskapar og er meint å gjere det enklare å bruke scripting i GeoGebra.

Merk: Kommandoane returnerar ikkje eit objekt og kan derfor ikkje verte brukt som argument i andre kommandoar.
© 2020 International GeoGebra Institute