ZoomInn Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ZoomInn[ <Skaleringsfaktor> ]
Zoomer inn i grafikkfeltet med den gjevne skaleringsfaktoren. Sentrum av skjermen vert brukt som Zoom-punkt.
Døme:
  • ZoomInn[1] gjer ingenting
  • ZoomInn[2] zoomer inn med ein faktor på 2
  • ZoomInn[0.5] er det same som ZoomUt[2]
ZoomInn[ <Skaleringsfaktor>, <Sentrumspunkt> ]
Zoomer inn i grafikkfeltet med den gjevne skaleringsfaktoren. Det gjevne punktet vert brukt som Zoom-punkt.
ZoomInn[ <Min x>, <Min y>, <Maks x>, <Maks y> ]
Zoomer inn i grafikkfeltet til rektanglet gjeve av hjørna (Min x, Min y), (Maks x, Maks y). Dersom ein eller fleire av desse parametrane er avhengige variablar vil grensene verte dynamiske.
Merk:
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute