Glidar Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Glidar[ <Min>, <Maks>, <Animasjonssteg s>, <Fart f>, <Breidde>, <Er vinkel>, <Horisontal>, <Animasjon>, <Tilfeldig> ]
Lagar ein glidar som har verdiar i intervallet [Min, Maks]. Breidde gjev breidda på glidaren i pixlar.
 • Dersom Animasjon = true køyrer animasjonen med gjeven steglengde s og fart f, elles er den i ro.
 • Dersom Er vinkel = true representer glidaren ein vinkel, elles er den eit tal.
 • Dersom Horisontal = true er glidaren horisontal, elles er den vertikal.
 • Dersom Tilfeldig = true hoppar verdien for glidaren tilfeldig mellom dei moglege verdiane, elles er den ikkje tilfeldig.
Merk: Berre dei to første parametrane er naudsynte. For å kunne bruke berre to parametrar må du skrive kommandoen som Glidar[ <Min>, <Maks> ] sjølv om dette ikkje kjem som eit alternativ i inntastingsfeltet. Dei andre parametrane har følgjande standardverdiar
 • Animasjonssteg = 0.1
 • Fart = 1
 • Breidde = 100
 • Er vinkel = false
 • Horisontal = true
 • Animasjon = false
 • Tilfeldig = false
Merk: Sjå også verktøyet Tool Slider.gif Glidar.
© 2021 International GeoGebra Institute