VelObjekt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VelObjekt[ ]
Fjernar merkinga av alle objekt.
Merk: Du vil også fjerne merkinga ved å trykke kor som helst i grafikkfeltet.
VelObjekt[ <Objekt>, <Objekt>, ... ]
Merkar (eller fjernar merkinga) alle dei valde objekta. Objekta må ha eit namn.
Merk: Du kan også merke fleire objekt ved å halde inne Ctrl å trykke på dei objekta du vil merke (anten i grafikkfeltet, algebrafeltet, eller i dialogboks for eigenskapar).
Merk: Sjå også sida Val av objekt.
© 2021 International GeoGebra Institute